Czym jest peeling kawitacyjny i jakie są zalecane odstępy czasu pomiędzy zabiegami?

Peeling kawitacyjny, zwany również ultradźwiękowym, to technika oczyszczania skóry należąca do grupy metod fizycznych, które oddziałują na powierzchniowe partie skóry. Ultradźwięki zostały po raz pierwszy wykorzystane w medycynie w 1951 roku, a ich pierwotnym przeznaczeniem były badania diagnostyczne. Nazwa „kawitacja” wywodzi się z łacińskiego słowa „cavitas”, które oznacza „jama”.

Aktualnie efekt kawitacji jest obecny niemalże na każdym kroku w naszej codzienności. Dowodem na to może być brzęczyk w czajniku elektrycznym – charakterystyczny dźwięk, jaki wydaje urządzenie po włączeniu, jest wynikiem wystąpienia zjawiska kawitacji. Zgodnie z polskimi standardami, kawitacja jest efektem fizycznym, który zachodzi w wyniku zmiany ciśnienia w cieczy. Zmiana ta prowadzi do tworzenia, zmiany rozmiaru i zanikania tak zwanych kawern, czyli zamkniętych przestrzeni zawierających parę lub gaz, ewentualnie kombinację obu form chemicznych.

Jeśli dojdzie do lokalnego obniżenia ciśnienia lub wzrostu temperatury, ciecz szybko przechodzi w stan gazowy. Temu zjawisku towarzyszy implozja, podczas której powstają fale ultradźwiękowe. Wykorzystanie tego procesu w urządzeniach do oczyszczania skóry umożliwia precyzyjne i bezbolesne usunięcie martwych komórek naskórka oraz wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się na głębokości, do której dociera peeling kawitacyjny.