Genetyczna modyfikacja żywności – wpływ na zdrowie człowieka i jej zalety oraz wady

Pojawia się wiele pytań dotyczących genetycznie modyfikowanej żywności, zwanej również GMO. Czy produkt wyprodukowany za pomocą tej techniki może być szkodliwy dla ludzkiego zdrowia? Jeżeli te pytania nurtują także Ciebie, przedstawiamy tutaj charakterystykę genetycznie modyfikowanej żywności, wskazując na jej dobre i złe strony.

Zastanawiając się co to właściwie jest GMO, warto przytoczyć oficjalną definicję, która została podana w ustawie o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Zgodnie z nią, GMO (genetically modified organism) są to organizmy takie jak rośliny lub zwierzęta, które przeszły modyfikację genetyczną inną niż naturalny proces rekombinacji lub krzyżowania gatunków. Innymi słowy, ich materiał genetyczny został celowo zmieniony.

Do produkcji żywności GMO stosuje się specyficzne techniki, które obejmują usunięcie, wyłączenie lub dodanie określonego genu. Choć mogłoby się wydawać, że są to nowoczesne metody, tak naprawdę genetyczne modyfikacje istnieją już od długiego czasu. Pierwsze GMO stworzono w 1973 roku, ale manipulacje genetyczne znane są ludzkości od około 10 000 lat!

Obecnie, około 80% upraw soi i kukurydzy w Stanach Zjednoczonych to uprawy GMO. W Europie, Komisja Europejska zezwala na stosowanie genetycznie modyfikowanych organizmów w produkcji pasz oraz żywności. Dotyczy to takich gatunków jak buraki cukrowe, bawełna, rzepak, kukurydza, soja, a także pyłek z kukurydzy MON810.