Woda jako kluczowy element dla przetrwania wszelkiego życia

Woda, podstawowy składnik niezbędny do utrzymania życia na Ziemi, jest nie tylko elementem kształtującym nasze środowisko, ale również spełnia wiele innych funkcji. Stanowi niezastąpiony środek do utrzymania higieny, jest wykorzystywana w przemyśle jako surowiec i element produkcji, a także jest źródłem energii. W dodatku, jako związek chemiczny, pełni ważną rolę jako uniwersalny rozpuszczalnik.

Cykl obiegu wody na naszej planecie obejmuje atmosferę, litosferę oraz biosferę i jest ściśle powiązany z każdym aspektem hydrosfery. Siły napędowe tego cyklu to energia promieniowania słonecznego, która sprawia że woda paruje, oraz siła ciężkości, dzięki której opadają krople deszczu, przemieszczają się wody podziemne i glebowe, oraz płyną rzeki.

Wszystkie organizmy żywe bez wyjątku potrzebują wody do prawidłowego funkcjonowania. Woda działa jako rozpuszczalnik związków biologicznych i jest nieodłącznym składnikiem pokarmu wszystkich organizmów. Działa jako transport dla substancji odżywczych, hormonów, enzymów i produktów przemiany materii. Jest również regulatorem temperatury oraz niezbędnym środowiskiem do usuwania końcowych produktów przemiany materii. Przykładowo, w ciele dorosłego człowieka woda stanowi średnio 70% masy.

Woda jest również środowiskiem życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Na przykład, zawartość wody w cytoplazmie roślin wynosi około 75%, a u niektórych gatunków zwierząt nawet 90%. W rozwoju roślin, woda jest absolutnie kluczowa do prawidłowego wykształcenia łodyg, liści i owoców.

Zaleca się, aby człowiek spożywał od 2 do 3 litrów wody dziennie poprzez pokarm i napoje. Woda jest nieodzowna również w kontekście transportu i rekreacji, jak również jest konieczna do utylizacji odpadów i zanieczyszczeń. Z biegiem czasu, jej zastosowanie zwiększa się wraz z postępem cywilizacyjnym. W przemyśle, zużycie wody jest ogromne, a jednym z jej głównych zastosowań jest przenoszenie ciepła czy też zamiana energii cieplnej na mechaniczną przez parę wodną.

Chociaż potrzeby i możliwości wykorzystania wody są coraz większe, jej zasoby pozostają te same. Dostępność wody zależy od warunków naturalnych, na które mamy niewielki wpływ. Dlatego konieczne jest prowadzenie odpowiedzialnej gospodarki wodnej w celu optymalizacji jej wykorzystania, ochrony zasobów oraz zapobiegania zanieczyszczeniom. Ludzie korzystają głównie z wód słodkich, które stanowią jedynie 6% całych zasobów wodnych na Ziemi. W skład tych wód wchodzą wody opadowe, powierzchniowe i podziemne. Nie wszystkie z nich są dostępne dla człowieka ze względu na ogromne powierzchnie mórz i oceanów, gdzie większość opadów ląduje stając się wodami zasolonymi. Wody podziemne do głębokości 3 metrów nazywane są wodami zaskórnymi, natomiast te poniżej tej głębokości nazywane są wodami gruntowymi.