Zagrożenie cyberbezpieczeństwa w systemie eWUŚ wykryte przez NFZ, który zawiadamia prokuraturę

Na skutek stwierdzenia niepokojących działań w systemie informatycznym dwóch jednostek medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) podjął decyzję o zabezpieczeniu sytuacji. Niepokojące działania polegały na wysyłaniu zapytań do bazy eWUŚ. Wprawdzie te zapytania nie dotyczyły bezpośrednio danych medycznych, jednak NFZ uznał sytuację za na tyle poważną, że postanowił podjąć kroki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemu – jak zostało to potwierdzone w oficjalnym oświadczeniu.

Narodowy Fundusz Zdrowia po odkryciu niecodziennej aktywności w systemie komputerowym dwóch podmiotów medycznych, która obejmowała wysyłanie zapytań do bazy eWUŚ, poinformował odpowiednie służby zajmujące się cyberbezpieczeństwem. Chociaż zapytania te nie miały bezpośredniego związku z danymi medycznymi, instytucja uznała konieczność podjęcia działań.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, powiadomiono odpowiednie służby zajmujące się cyberbezpieczeństwem o zaistniałym incydencie. Ponadto, prokuratura została zawiadomiona o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprzęt komputerowy w placówkach medycznych został dodatkowo zabezpieczony, a jednostkom medycznym, które były źródłem podejrzanej aktywności, zablokowano dostęp do systemu eWUŚ.

Specjalny zespół ekspertów NFZ jest obecnie zaangażowany w wyjaśnienie sprawy. Jak zaznaczono w oświadczeniu, system eWUŚ jest ciągle monitorowany. System eWUŚ to narzędzie umożliwiające potwierdzenie prawa pacjenta do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.